Tag: bot

THE WISDOM Wealth Avenue จับจังหวะโลก เจาะจังหวะการลงทุน

ไม่ใช่หาฟังกันได้ง่าย ๆ ในการที่ท่านผู้ว่าแบงก์ชาติจะมาอธิบายภาวะเศรษฐกิจโลกให้เข้าใจเป็นฉาก ๆ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศมาแนะนำการลงทุนให้อย่างละเอียด เมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารกสิกรไทยโดยบริการเดอะวิสดอม ได้จัดงานสัมมนาด้านการเงินการลงทุน “THE WISDOM Wealth Avenue จับจังหวะโลก เจาะจังหวะลงทุน” ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ 1) ทิศทางเศรษฐกิจบนความท้าทาย ปี 60 และ 2) คว้าโอกาสการลงทุนอย่างเหนือชั้น จึงขอถือโอกาสนำเนื้อหามาสรุปให้เข้าใจง่าย ๆ และใช้เวลาอ่านไม่นาน ในช่วงแรก “ทิศทางเศรษฐกิจบนความท้าทาย ปี 60” เป็นการบรรยายพิเศษโดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็นยุคที่เศรษฐกิจผันผวน ซับซ้อน คาดเดาได้ยาก การเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อช่วยให้สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจ และการลงทุนได้อย่างมั่นใจ เริ่มจากการทบทวนสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินที่ผ่านมา ที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสำคัญของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในอนาคตข้างหน้า โดยถ้ามองย้อนกลับไปในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา อาจจะนิยามสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นว่า “3 […]