Tag: euro

2 ปีผ่านไป เที่ยวแถบไหนคุ้มสุด และช่วงนี้ควรแลกเงินยังไง

(ภาพประกอบจาก: www.moneysupermarket.com) คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แล้วประเทศกลุ่มเงินสกุลไหนล่ะ ที่คนไทยไปแล้วคุ้มมากขึ้น หรือ น้อยลง เมื่อเทียบกับค่าเงินบาท ?!? ในกราฟด้านบนของแต่ละสกุลเงิน จะแสดงมูลค่าของเงิน 1 บาทไทย เมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างประเทศนั้น ๆ ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ย. 2555 – พ.ย. 2557) ถ้ากราฟพุ่งขึ้น แปลว่า เงินบาทเรามีค่าสูงขึ้น ถ้ากราฟตกลง แปลว่าเงินบาทเรามีค่าลดลง • ญี่ปุ่น (Japanese Yen) ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เงินบาท แข็งค่าขึ้น 35% เมื่อเทียบกับเงินเยน แปลว่า ด้วยเงินบาทจำนวนเท่ากัน เวลา 2 ปีผ่านไป คนไทยมีกำลังซื้อสินค้าในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 35%