Tag: good

ดีเพื่อดี

(ภาพจากปฏิทินธรรมฯ ปี 2557 บนโต๊ะทำงานของผมเอง)   ดี เพื่อ ดี. ถ้าทำดี เพื่อดี นั้นดีแน่ ทำดีแต่ ทำเพื่อ “กู” ดูเฉงโฉง กลายเป็นเรื่อง ฉ้อฉล ของคนโกง ทำลายตน สุดโต่ง ดูให้ดี ทำเช่นนั้น มันยิ่ง เห็นแก่ตัว ได้เปรียบฝ่าย ความชั่ว คือฝ่ายผี ข้างฝ่ายถูก เสียเปรียบ ลงทุกที ไม่กี่ปี ลืมตัว ไม่กลัวเลว. จงทำดี เพื่อดี สุดดีเถิด เกียรติจะเกิด หรือไม่เกิด ก็ไม่เหลว มันยิ่งดี โดยนิสัย ได้โดยเร็ว พ้นจากเหว แห่งบาป ลาภมาเอง ฯ – พระธรรมโกศาจารย์ […]