Tag: Learn

ลงทุนหุ้นทั้งที … 6 แหล่งข้อมูลนี้อย่าได้พลาด !!

6 แหล่งข้อมูลชั้นเลิศในการศึกษาทำความเข้าใจ และใช้ตัดสินใจลงทุนซื้อ/ขาย/ถือ หุ้น ซึ่งผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาได้เองในต้นทุนที่ไม่สูงนัก (ส่วนใหญ่ฟรี) แนะนำให้ดูจนครบก่อนตัดสินใจลงทุน 1) อ่านข้อมูลในแบบ 56-1  ซึ่งจะอธิบายธุรกิจที่กำลังทำ ความเสี่ยงที่เผชิญ และประวัติผู้บริหาร หาได้ในเว็บ http://www.set.or.th ในส่วนของข้อมูลรายบริษัท 2) อ่านงบการเงินงวดล่าสุด อ่านให้ครบไปจนถึงงบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบฯ … หาได้ในเว็บ http://www.set.or.th ในส่วนของข้อมูลรายบริษัท 3) อ่านบทวิเคราะห์ล่าสุด ซึ่งจะมีการอัพเดทเรื่องราว สถานะ และงบการเงินล่าสุด พร้อมทั้งราคาพื้นฐาน 12 เดือนข้างหน้า … หาได้ในเว็บ http://www.settrade.com ในส่วน IAA Consensus ราคาเป้าหมาย (ราคาพื้นฐาน) หุ้นรายตัว ↑ รายการบทวิเคราะห์ล่าสุดจากยบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ↑ พร้อมอ่านรายละเอียดได้เต็ม ๆ ↑ 4) […]

แค่ไหนกัน … ความรู้ระดับดอกเตอร์ ?

ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้ที่มีคำนำหน้าชื่อว่า ‘ดอกเตอร์’ นั้น มักจะได้รับความยอมรับนับหน้าถือตาเป็นอย่างสูงในแวดวงสังคม ในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ แล้วความรู้ในระดับปริญญาเอกของคน ๆ หนึ่งจะแตกต่างจากคนทั่วไปแค่ไหน และสร้างอะไรใหม่ ๆ ให้กับโลกบ้าง … Matt Might ศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่ง University of Utah ได้อธิบายไว้เป็นภาพง่าย ๆ แต่เข้าใจชัดเจน 1. จินตนาการว่าวงกลมนี้คือองค์ความรู้ทั้งหมดของมวลมนุษยชาติ … ณ ขณะนี้ 2. ตอนที่เราเรียนจบชั้นประถม เราจะรู้แค่นี้ … จุดสีฟ้าในวงกลมใหญ่ 3. และเมื่อเราเรียนจบชั้นมัธยม เราก็จะรู้มากขึ้นอีกหน่อย 4. เมื่อจบปริญญาตรี เราจะเริ่มมีความรู้เฉพาะทาง … จะเป็นวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การเงิน การบัญชี หรือทางไหน ก็ว่ากันไป 5. และการต่อยอดในระดับปริญญาโทก็จะศึกษาลงลึกมากขึ้นในด้านนั้น 6. เมื่อเราขวนขวายอ่านงานวิจัยต่าง ๆ เราก็จะไปสู่ขอบเขตขององค์ความรู้ในด้านนั้น […]