Tag: ltf

เคล็ดวิชาปั้นยอด RMF/LTF

ข้อ  2 และ 3 ก็สำคัญ แต่ผมเชื่อว่าข้อ 1 สำคัญที่สุด และน่าจะยากสุดเช่นกัน เพราะต้องใช้เวลา และแทบจะสอนกันไม่ได้ ยิ่งเป็นคนต่างวงการด้วยแล้ว แต่หากเราทำข้อ 1 ได้ดี ไม่ใช่แค่เรื่อง RMF/LTF เท่านั้นที่จะได้อานิสงส์ คุณภาพชีวิตโดยรวม ความรู้/ประสบการณ์ (ที่ได้มาระหว่างทาง) ตลอดจนความภูมิใจในตนเอง ก็จะมากขึ้นไปด้วยพร้อม ๆ กัน ตั้งใจทำงาน (ที่ประกอบด้วยปัญญา)  กันไว้นะจ๊ะ 🙂