Tag: mit

มหาวิทยาลัย Top 20 ของโลก Top 10 ของเอเซีย และอันดับของมหาวิทยาลัยไทย

การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการพัฒนาตัวเอง สังคม ประเทศชาติ และโลกโดยรวม การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและเลื่อนระดับชั้นทางสังคม เรียกได้ว่า ครอบครัวหนึ่ง ๆ จะสามารถเปลี่ยนจาก ชักหน้าไม่ถึงหลัง มาเป็น พอมีพอกิน และกลายเป็น มีอันจะกิน ได้ภายใน “1 ชั่วอายุคน” ก็เพราะการได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเทียบจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อพิจารณากันในภาพรวมของทั้งสังคม … การศึกษายังช่วยเพิ่มความเท่าเทียมให้กับบุคคล ไม่ว่าจะยากดีมีจน เป็นผู้ดีเก่า พ่อค้า หรือคนธรรมดา เมื่อเทียบกันที่คุณวุฒิ ก็พอจะถือได้ว่า “ทัดเทียมกัน” และที่สำคัญ ระบบการศึกษาของโลกเรานั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ปิดกั้นโอกาสในการ “สมัครเข้าเรียน” คือใครอยากเรียน “ที่ไหน ๆ” ก็สามารถ “ลอง” สมัครได้ เพียงแต่ว่าสถาบันนั้น ๆ เขาจะรับเราเข้าไปเรียนหรือไม่เท่านั้นเอง … ก็คือ ให้โอกาสได้แข่ง แต่จะชนะ (ได้เข้าเรียน) มั๊ย ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง