Tag: momentum

ราคาหุ้นมีแนวโน้มหรือเปล่า และเราจะดูแนวโน้มยังไง ?

  Q: “ราคาหุ้นมีแนวโน้มหรือเปล่า? และถ้ามี เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้แนวโน้มเป็นอย่างไร?” A: ราคาหุ้นมีแนวโน้มครับ ไม่ต่างจากตัวเลข Time series อื่น ๆ ในโลก เช่น ยอดขายแต่ละปี จำนวนประชากร จำนวนผู้ใช้บริการ … ซึ่งแนวโน้มแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ (1) แนวโน้มขาขึ้น (2) แนวโน้มขาลง และ (3) แนวโน้มสับขาหลอก (Sideway หรือบางท่านเรียก ไม่มีแนวโน้ม หรือ รอเลือกทาง) • การดูแนวโน้มแบบง่ายๆ ก็ให้ดูที่ “ทิศทาง” (หรืออาจเรียกว่า ความชัน) ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา (Moving Average Line of Price) ซึ่งเป็นหลักการดูแนวโน้มของข้อมูลที่ “ใช้กันแพร่หลาย” […]