Tag: monetary

มุมมองกรรมการนโยบายการเงินต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้และปีหน้า 2558

(ที่มา: http://www.bot.or.th) เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่ผ่านมา แบงก์ชาติแถลงรายงานนโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ฉบับส่งท้ายปี 2557 โดยมีมุมมองต่อเศรษฐกิจปีนี้และปีหน้า 2558 สรุปได้ดังนี้