Tag: payment

รีวิวประสบการณ์โอนเงินจริงกับ PromptPay แบบไร้ค่าธรรมเนียม

เราคงจำกันได้ว่าในช่วงปี 2559 ภาครัฐและสถาบันการเงินได้รณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนบริการ PromptPay (พร้อมเพย์) โดยผูกบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้รับเงิน (จริง ๆ บริการนี้น่าจะชื่อว่า “พร้อมรับ” มากกว่า) ไว้กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชน โดยเมื่อจะมีรายการโอนเงินมาเข้าบัญชีนี้ ก็แค่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราให้กับต้นทาง ซึ่งจุดเด่นของบริการนี้ตามที่โฆษณากันไว้แต่แรกคือ “เงินเข้าบัญชีเร็ว” และ “ค่าธรรมเนียมต่ำมาก” เคราะห์หามยามดี วันนี้ได้ลองเข้าเว็บ internet banking ของธนาคารที่ใช้งานเป็นประจำหลายค่าย ก็พบว่ามีเมนู “พร้อมเพย์” โผล่ขึ้นมาแล้ว จะช้าไปใย จึงถือโอกาสทดลองใช้บริการนี้มันซะเลย  โดยบัญชีพร้อมเพย์ (ใช้รับเงิน) ของผมจะใช้ของธนาคารกรุงเทพ (BBL) และมีบัญชีออมทรัพย์กับหลายธนาคาร เช่น ไทยพาณิชย์ (SCB) และกรุงศรีอยุธยา (Krungsri) รอบแรก เป็นการทดสอบโอนจาก SCB มาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ BBL เป็นจำนวน 50,000 บาท