Advertisements

Tag: rmf

ได้ประโยชน์ครบเครื่องไปกับ CIMB-PRINCIPAL iPROP RMF

เมื่อพูดถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สำหรับนักลงทุนบุคคลธรรมดา ก็อาจจะหมายถึงการซื้อที่ดินแปลงไม่ใหญ่นัก คอนโดมิเนียม หรือบ้านเดี่ยว และสำหรับนักลงทุนที่เป็นนิติบุคคล ก็จะขยายขอบเขตขึ้นมาเป็นโครงการขนาดใหญ่ขึ้น อย่างเช่น การสร้างคลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า หรืออาคารสำนักงาน ซึ่งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด จะให้ผลตอบแทนหลัก ๆ 2 รูปแบบคือ (1) ค่าเช่า ซึ่งเกิดจาการสัญญาเช่าระยะยาวที่ทำให้ได้รับกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และ (2) กำไรจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล สิ่งที่เหมือนกันคือ มักจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ และสภาพคล่องในการซื้อขายไม่สูงเหมือนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือกองทุนรวม Advertisements

Advertisements

เคล็ดวิชาปั้นยอด RMF/LTF

ข้อ  2 และ 3 ก็สำคัญ แต่ผมเชื่อว่าข้อ 1 สำคัญที่สุด และน่าจะยากสุดเช่นกัน เพราะต้องใช้เวลา และแทบจะสอนกันไม่ได้ ยิ่งเป็นคนต่างวงการด้วยแล้ว แต่หากเราทำข้อ 1 ได้ดี ไม่ใช่แค่เรื่อง RMF/LTF เท่านั้นที่จะได้อานิสงส์ คุณภาพชีวิตโดยรวม ความรู้/ประสบการณ์ (ที่ได้มาระหว่างทาง) ตลอดจนความภูมิใจในตนเอง ก็จะมากขึ้นไปด้วยพร้อม ๆ กัน ตั้งใจทำงาน (ที่ประกอบด้วยปัญญา)  กันไว้นะจ๊ะ 🙂