Tag: singapore

มหาวิทยาลัย Top 20 ของโลก Top 10 ของเอเซีย และอันดับของมหาวิทยาลัยไทย

การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการพัฒนาตัวเอง สังคม ประเทศชาติ และโลกโดยรวม การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและเลื่อนระดับชั้นทางสังคม เรียกได้ว่า ครอบครัวหนึ่ง ๆ จะสามารถเปลี่ยนจาก ชักหน้าไม่ถึงหลัง มาเป็น พอมีพอกิน และกลายเป็น มีอันจะกิน ได้ภายใน “1 ชั่วอายุคน” ก็เพราะการได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเทียบจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อพิจารณากันในภาพรวมของทั้งสังคม … การศึกษายังช่วยเพิ่มความเท่าเทียมให้กับบุคคล ไม่ว่าจะยากดีมีจน เป็นผู้ดีเก่า พ่อค้า หรือคนธรรมดา เมื่อเทียบกันที่คุณวุฒิ ก็พอจะถือได้ว่า “ทัดเทียมกัน” และที่สำคัญ ระบบการศึกษาของโลกเรานั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ปิดกั้นโอกาสในการ “สมัครเข้าเรียน” คือใครอยากเรียน “ที่ไหน ๆ” ก็สามารถ “ลอง” สมัครได้ เพียงแต่ว่าสถาบันนั้น ๆ เขาจะรับเราเข้าไปเรียนหรือไม่เท่านั้นเอง … ก็คือ ให้โอกาสได้แข่ง แต่จะชนะ (ได้เข้าเรียน) มั๊ย ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

Aging Economies ?!? – สัดส่วนประชากรประเทศไทยและเพื่อนบ้าน 20 ปีที่แล้ว ปีนี้ และอนาคตอีก 20 ปี

ปิรามิดประชากร (Population Pyramid หรือ PP) เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างหนึ่งในการพยากรณ์และวางแผนเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ประเทศที่ปัจจุบันมี PP เป็นลักษณะเจดีย์ฐานกว้างและปลายค่อย ๆ แหลมลู่ หมายถึง ปัจจุบันมีประชากรวัยเด็กในสัดส่วนสูง เท่ากับว่าว่าในอนาคตจะมีประชากรเข้าสู่การทำงานมากขึ้น (จำนวนแรงงานมาก = ผลิตภาพมาก  คนอายุน้อย = ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคมน้อย) ส่วนประเทศที่มี PP เป็นลักษณะเจดีย์ฐานแคบและสูง หมายถึง ปัจจุบันมีประชากรวัยทำงานในสัดส่วนสูง ซึ่งเท่ากับว่าในอนาคตจะมีประชากรวัยอาวุโสมากขึ้น เราลองมาดูกันว่า ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศมี PP เป็นอย่างไรบ้างในช่วง 20 ปีที่แล้ว ปีนี้และคาดการณ์อีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งคือคือปี 1995 2015 และ 2035 (ที่ตัวเลขต้องลงแบบนี้เพราะสถิติเขาเป็นมาเป็นปีคริสต์ศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 0 และ 5 เท่านั้น) 1. ไทย: จะเห็นว่าสัดส่วนประชากรอาวุโสมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย […]