Tag: thailand

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 21 ม.ค. 58

เงินบาทช่วงนี้ผันผวน วันนี้แข็งค่าแรง ฝรั่งเข้าซื้อทั้งตลาดหุ้นและฟิวเจอร์ส ดัชนียืนบวกได้ ระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): อยู่ในขาขึ้นเป็นวันที่ 11 การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ฝรั่งขายหุ้นแต่ซื้อฟิวเจอร์ส เงินบาท: ผันผวนนะช่วงนี้ วันนี้กลับมาแข็งค่าอย่างเร็วไปอยู่ที่ 32.5x ต้น ๆ และแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งแข็งค่า ตลาดต่างประเทศ: บวกลบผสมกัน สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 20 ม.ค. 58

ตลาดโลกบวกต่อเนื่อง ฝรั่งขายหุ้นแต่ซื้อฟิวเจอร์ส เงินบาทอ่อนค่าเร็ว หุ้นทรง ๆ แต่แนวโน้มระยะสั้นยังไปต่อได้ 🙂 (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): อยู่ในขาขึ้นเป็นวันที่ 10 การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ฝรั่งขายหุ้นแต่ซื้อฟิวเจอร์ส เงินบาท: อ่อนค่าอย่างเร็วและต่อเนื่องไปอยู่ที่ 32.7x กลาง ๆ แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งแข็งค่า ตลาดต่างประเทศ: บวกทั่วโลก สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 19 ม.ค. 58

ตลาดโลกบวกต่อเนื่อง เงินบาทยังอยู่ในแนวโน้มแข็งค่า แม้ฝรั่งจะยังขายหุ้น แนวโน้มระยะสั้นของดัชนีบ้านเราก็ยังเป็นขาขึ้น (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): อยู่ในขาขึ้นเป็นวันที่ 9 การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ฝรั่งขายหุ้นแต่สถาบันยังซื้อ โดยเฉพาะหุ้น market cap ใหญ่ ๆ ทำให้ดัชนียืนได้ดี เงินบาท: อ่อนค่าเล็กน้อยไปอยู่ที่ 32.5x กลาง ๆ โดยแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งแข็งค่า ตลาดต่างประเทศ: บวกทั่วโลก สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 16 ม.ค. 58

ตลาดโลกบวกแรง เงินบาทแข็งค่าแรงและเร็วเช่นกัน แต่ฝรั่งขายหุ้น ดัชนีจึงร่วงเล็กน้อย แต่ระยะสั้นก็ยังโอเค (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): อยู่ในขาขึ้นเป็นวันที่ 7 แต่อ่อนแรงลง การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ฝรั่งขายหุ้นค่อนข้างแรง ขณะที่สถาบันและรายย่อยร่วมกับรับไว้ เงินบาท: แข็งค่าเร็วปรู๊ดวันเดียว 0.20 THB/USD ไปอยู่ที่ 32.5x ต้น ๆ ตอกย้ำแนวโน้มระยะกลางที่เป็นฝั่งแข็งค่ามาตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ตลาดต่างประเทศ: บวกแรงทั่วโลก สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 15 ม.ค. 58

ตลาดโลกบวกลบผสมกัน ตลาดบ้านเราแทบไม่เปลี่ยนแปลง  เงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่อง ระยะสั้นยังไปต่อได้ (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังเป็นขาลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): อยู่ในขาขึ้นเป็นวันที่ 6 การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ฝรั่งขายหุ้นและฟิวเจอร์ส สถาบันซื้อหุ้นแต่ขายฟิวเจอร์สตามฝรั่ง เงินบาท: แข็งค่าต่อเนื่องไปอยู่ที่ 32.7x THB/USD ต้น ๆ และแนวโน้มระยะกลางก็ไปในทางแข็งค่า ตลาดต่างประเทศ: ยุโรปกลับมาบวก แต่สหรัฐฯ ลบ สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 14 ม.ค. 58

ตลาดทั่วโลกกลับมาร่วง รวมทั้งตลาดบ้านเรา  แต่เงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่อง ระยะสั้นยังไปต่อได้ (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังเป็นขาลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): อยู่ในขาขึ้นเป็นวันที่ 6 แม้จะปิดลบ การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: สถาบันขาย ฝรั่ง+สถาบัน นิ่ง ๆ แต่รายย่อยขาย เงินบาท: แข็งค่าต่อเนื่องไปอยู่ที่ 32.7x THB/USD กลาง ๆ และแนวโน้มระยะกลางก็ไปในทางแข็งค่า ตลาดต่างประเทศ: กลับมาลบแรงทั่วโลก สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 13 ม.ค. 58

ตลาดทั่วโลกกลับมาบวก ฝรั่งยังขายหุ้นไทย แต่เงินบาทแข็งค่า หุ้นขยับในแดนบวก ระยะสั้นยังดูดี (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สถานะของตลาดและของปัจจัย แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังเป็นขาลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): อยู่ในขาขึ้นเป็นวันที่ 5 การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ฝรั่งขายหุ้น แต่สถาบัน+รายย่อย ยังซื้อ เงินบาท: แข็งค่าไปอยู่ที่ 32.8x THB/USD ต้น ๆ และแนวโน้มระยะกลางก็ไปในทางแข็งค่า ตลาดต่างประเทศ: กลับมาบวกแรงทั่วโลก สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …