Tag: thailand

สรุปตลาด: พุธที่ 13 ก.ค. 59 … หุ้นไทยบวกตามเอเซีย แนวโน้มเป็นขาขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะกลาง

หุ้นไทยบวกสวยงามอย่างต่อเนื่อง // แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะกลาง  // เงินบาททรงตัวอยู่ที่ 35.17 THB/USD โดยแนวโน้มระยะกลางเป็นฝั่งแข็งค่า // การซื้อขายสุทธิของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ: ฝรั่งเข้าซื้อในตลาดหุ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนก่อน // ตลาดหุ้นทั่วโลก: เอเซียบวกสวย ส่วนยุโรปและสหรัฐฯ บวกลบบาง ๆ ผสมกัน // ทองคำบวกเล็กน้อย น้ำมันลบเยอะเลย กราฟจาก บริการเอสเพน (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

สรุปตลาด: จันทร์ที่ 11 ก.ค. 59 … เขียวยกแผง เขียวทั่วโลก

หุ้นไทยบวกสวยงาม // แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะกลาง  // เงินบาททรงตัวอยู่ที่ 35.12 THB/USD โดยแนวโน้มระยะกลางเป็นฝั่งแข็งค่า // การซื้อขายสุทธิของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ: ยังซื้อขายไม่จะแจ้ง // ตลาดหุ้นทั่วโลก: บวกสวยเป็นการทั่วไป // ทองคำลบ น้ำมันบวก เล็กน้อย กราฟจาก บริการเอสเพน (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

สรุปตลาด: ศุกร์ที่ 8 ก.ค. 59 … หุ้นไทยแทบไม่ขยับ แต่ตลาดฝั่งตะวันตกบวกแรง

หุ้นไทยปิดลบบาง ๆ แทบไม่ขยับ // แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะกลาง  // เงินบาททรงตัวอยู่ที่ 35.16 THB/USD โดยแนวโน้มระยะกลางเป็นฝั่งแข็งค่า // การซื้อขายสุทธิของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ: ในตลาดหุ้น ยังซื้อขายไม่จะแจ้ง แต่ฝรั่งขายเยอะเลยในตลาดฟิวเจอร์ส // ตลาดหุ้นทั่วโลก: เอเซียที่ปิดไปก่อน ติดลบ ส่วน สหรัฐฯ และยุโรป ตามมาปิดบวกสวยงาม // ทองคำบวก น้ำมันทรงๆ กราฟจาก บริการเอสเพน (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

สรุปตลาด: พุธที่ 6 ก.ค. 59 … หุ้นไทยบวก แต่ทั่วโลกลบ เหตุกังวล Brexit

หุ้นไทยยังบวกได้ต่อเนื่อง // แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะกลาง  // เงินบาทอ่อนค่าลงไปที่ 35.21 THB/USD แต่แนวโน้มระยะกลางเป็นฝั่งแข็งค่า // การซื้อขายสุทธิของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ: ในตลาดหุ้นและฟิวเจอร์ส ฝรั่งเริ่มกลับมาเป็นฝั่งขาย // ตลาดหุ้นทั่วโลก: ลบทั่วหน้า เบาบ้างแรงบ้างผสมกันไป // ทองคำบวก น้ำมันลบ กราฟจาก บริการเอสเพน (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

สรุปตลาด: ศุกร์ที่ 1 ก.ค. 59 … วันพฤหัสตลาดหุ้นไทยบวกเล็กน้อย วันศุกร์ตลาดหุ้นและคอมโมบวกทั่วโลก

หุ้นไทยยังบวกได้ต่อเนื่อง // แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะกลาง !! // เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องไปที่ 35.08 THB/USD โดยแนวโน้มระยะกลางเป็นฝั่งแข็งค่า // การซื้อขายสุทธิของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ: ในตลาดหุ้น ฝรั่งซื้อจัดหนัก ย่อยไทยเทขาย ส่วนในตลาดฟิวเจอร์ส ต่างชาติ กลับมาซื้อขณะที่รายย่อยขายเช่นกัน // ตลาดหุ้นทั่วโลก: บวกแรงทั่วหน้า  // เช่นเดียวกับทองคำและน้ำมันที่บวกสวย กราฟจาก บริการเอสเพน (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

สรุปตลาด: พุธที่ 29 มิ.ย. 59 … เมื่อคลายกังวล Brexit หุ้นและคอมโมดิตี้ก็พากันเขียวทั่วหน้า

หุ้นไทยบวกต่อเนื่อง // แนวโน้มกลับเป็นขาขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะกลาง !! // เงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยไปอยู่ที่ 35.24 THB/USD โดยแนวโน้มระยะกลางเป็นฝั่งแข็งค่า // การซื้อขายสุทธิของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ: ในตลาดหุ้น ฝรั่งนิ่ง สถาบันซื้อ ย่อยไทยขาย ส่วนในตลาดฟิวเจอร์ส ต่างชาติ กลับมาซื้อเล็กน้อย ขณะที่รายย่อยขาย // ตลาดหุ้นทั่วโลก: บวกแรงทั่วหน้า หลังจากคลายความกังวล Brexit // ทองคำและน้ำมันบวกสวย กราฟจาก บริการเอสเพน (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …

สรุปตลาด: จันทร์ที่ 27 มิ.ย. 59 … หุ้นไทยบวกตามเอเซีย แต่ทั่วโลกคืนนี้ยังเยินต่อ

หุ้นไทยกลับมาบวกได้ // แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาลง ส่วนแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นขาขึ้นได้อยู่ // เงินบาททรง ๆ อยู่ที่ 35.32 THB/USD โดยแนวโน้มระยะกลางเป็นฝั่งแข็งค่า // การซื้อขายสุทธิของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ: ในตลาดหุ้น วันนี้แต่ละฝ่ายกั๊ก ๆ ไม่ออกอาวุธ  ส่วนในตลาดฟิวเจอร์ส ต่างชาติและรา่ยย่อยขายชอร์ตหนัก ขณะที่สถาบันยังซื้อ // ตลาดหุ้นทั่วโลก: เอเซียบวกตอนเย็น ส่วนยุโรปและสหรัฐฯ เปิดมาลบต่อเนื่องจากวันศูกร์ // ทองคำบวกแรงในฐานที่เป็น Safe Haven สวนทางกับน้ำมันที่ยังลบตามตลาดหุ้น กราฟจาก บริการเอสเพน (คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น) สรุปมุมมอง เมื่อใช้ SET Index เป็นตัวแทนของหุ้นโดยรวม …