Tag: us

ใคร อะไร ทำไมน้ำมันดิ่ง !!

ก่อนที่จะไปสู่ภาควิเคราะห์ว่าทำไมราคาน้ำมันต้องดิ่วเหว ชวนมาทำความเข้าใจเรื่องราวพื้นฐานของน้ำมันกันเล็กน้อยครับ 1. ประเภทน้ำมัน น้ำมันที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานในโลกเรานั้น มีอยู่ 2 ประเภทหลัก ๆ คือ (1) น้ำมันดิบเหลว หรือ Crude Oil และ (2) น้ำมันดิบจากหิน หรือ Shale Oil (1) Crude Oil นั้นมีลักษณะเป็นของเหลวข้น สีดำ เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลาหลายล้านปี จนได้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่นำมาเผาไหม้ให้พลังงานความร้อนได้ โดยประเทศที่มี Crude Oil อยู่เป็นจำนวนมาก ก็คือประเทศในแถบตะวันออกกลาง เช่นซาอุดิอาราเบีย และประเทศในทวีปอเมริกาใต้บางประเทศเช่นเวเนเซูเอลา (ที่มา: wikipedia) และประเทศที่มีปริมาณ Crude Oil สำรองอยู่มาก

น้ำมันดิ่ง ดีจริงหรือ ?!?

 (ข้อมูลจาก bloomberg.com) เมื่อคืนวันศุกร์ ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลงแรงพร้อม ๆ กัน … สำนักข่าว CNBC ได้ไปสัมภาษณ์ Hugh Johnson, ประธาน Hugh Johnson Advisors ถึงเหตุผล ซึ่ง Johnson ให้มุมมองไว้ว่า