Tag: warren

6+2 กฎเหล็กในการเข้าซื้อกิจการของคุณปู่ Warren Buffett

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 60 ที่ผ่านมา Berkshire Hathaway (BRK) บริษัท Holding Company ของคุณปู่ Warren Buffett มีการเปิดเผย รายงานประจำปี 2559 ออกมา ซึ่งตัวเลขประจำปีที่ BRK จะต้องอัพเดททุกปี นั่นคือตัวเลขผลตอบแทนจากหุ้น BRK เทียบกับดัชนี S&P500 โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา หุ้น BRK บวกขึ้นมา 23.4% เทียบกับ S&P500 ที่เพิ่มขึ้นมา 12.0% และ ตลอด 52 ปีของการดำเนินงานของ BRK สามารถทำผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ 1,972,595% หรือ 19,725 เท่าตัว นั่นหมายถึง เมื่อ 52 ปีที่แล้ว […]