Investment Articles

วัดผลทั้งที ต้องเทียบดี ๆ ให้ถูกตัว

screenshot-4

ถ้าอยากรู้ว่าเราลงทุนเก่งหรือแย่กว่าชาวบ้านโดยทั่ว ๆ ไป ก็จะต้องเทียบผลงานกับตัวชี้วัด (Benchmark)

การลงทุนในหุ้น ถ้าจะถามว่า ดีหรือแย่กว่าคนโดยทั่วไป ก็มักจะเทียบกับ SET Index คือดูว่าเก่งกว่าตลาดหรือไม่ เอาชนะตลาดได้หรือเปล่า
ถ้าเอาผลงานของเราเองหรือผลงานกองทุนหุ้นที่เราถืออยู่ ไปเทียบกับ SET Index แล้วเผอิญของเราสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่า เช่น จากกราฟ ตลอด 5 ปีเศษที่ผ่านมา SET Index บวกไป 41.27 % แล้วเราทำผลงานได้ 50% เราก็อาจจะคิดว่า โว้ว เราเก่งกว่าตลาดถึง 9% ในตลาดมีทั้งฝรั่ง มีทั้งกองทุน มีทั้งขาใหญ่ เรานี่สุดยอด !!
แต่การเอาไปเทียบกับ SET Index แบบนั้น เราอาจจะลืมไปว่า SET Index ช่วยชี้ผลตอบแทนจากราคาหุ้นเท่านั้น แต่ในการลงทุนในหุ้นจริง ๆ แล้ว เราไม่ได้รับผลตอบแทนจากราคาอย่างเดียว ยังมีเงินปันผล และสิทธิต่าง ๆ รวมเข้ามาด้วย (สิทธิต่าง ๆ ก็เช่น ได้รับปันผลเป็นเงินสด ได้รับปันผลเป็นหุ้น ได้รับการแจกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้น — warrant) ขณะผลตอบแทนการลงทุนของเราเองนั้น มักจะวัดจาก Total Return (ผลตอบแทนรวม) หรือไม่ก็วัดจากมูลค่าของ Wealth โดยรวมทั้งหมด ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้น .. กลายเป็นว่า เราดึงตัวเลขของเราเองให้สูง แต่กลับไปกดเกณฑ์ชีี้วัดให้ต่ำ แบบนี้โอกาสที่จะไปเองว่าชนะในขณะที่จริง ๆ แล้วแพ้ ก็จะบังเกิด

เพื่อให้เรารู้ระดับฝีไม้ลายมือที่แท้จริงของตัวเองหรือกองทุนที่เราถืออยู่ จึงต้องไปวัดกับเกณฑ์ที่รวมข้อมูลผลตอบแทนทุกประเภทมาอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เขาก็มีการคำนวณและเผยแพร่ให้รู้กันมา 5 ปีเศษแล้ว ในชื่อของ SET Total Return Index หรือที่ย่อสั้น ๆ ว่า SET TRI
 screenshot-001
SET TRI จะเป็นดัชนีที่รวมเอาผลตอบแทนทุกชนิดจากการลงทุนในหุ้นมาไว้ด้วยกัน — ตั้งแต่ราคาที่เปลี่ยนแปลงไป การได้รับเงินปันผลทั้งที่เป็นเงินสดและหุ้น การได้รับสิทธิต่าง ๆ — ซึ่งตั้งแต่เริ่มมีการคำนวณ SET TRI ดัชนีนี้วิ่งขึ้นไปแล้ว 69.22% .. หมายความว่า โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว การลงทุนในหุ้น ซึ่งตลอดทางจะได้ปันผลบ้าง ได้ warrant บ้าง ได้กำไรจากราคาบ้าง รวมกันแล้วได้กำไร 69.22% ซึ่งสูงกว่า SET Index แบบแห้ง ๆ ถึง 27% !! .. และเมื่อย้อนกลับไปดูตัวเลขผลตอบแทนข้างต้นที่สมติไว้ที่ 50%  ก็เท่ากับว่าจริง ๆ แล้วเราแพ้ตลาดถึง 19% จากเดิมที่คิดว่าชนะถึง 9%
 .
และไหน ๆ แล้ว ก็ขอเอากราฟ SET TRI ย้อนหลัง 1 ปี (พ.ย.58 – พ.ย.59) และ ย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (Year-to-date ม.ค. – พ.ย.59) มาให้เป็นข้อมูลซะเลย
 .
• 1 ปีย้อนหลัง SET TRI บวกขึ้นมาแล้ว 13.56% ในขณะที่ SET Index บวกขึ้นมา 9.85%
screenshot-2
.
• ตั้งแต่ต้นปี SET TRI บวกขึ้นมา 20.33% ส่วน SET Index บวก 16.49% ต่างกันเกือบ 4%
screenshot-3
จึงขอฝากไว้ให้เป็นข้อมูลว่า ถ้าจะวัดฝีมือ ก็ต้องเทียบให้ถูกตัว เราจะได้รู้ตัวเองตามความเป็นจริง ว่าทำผลงานได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาดโดยรวม
 .
หมายเหตุ:
• นักลงทุนสามารถติดตาม SET TRI ได้ที่ http://www.set.or.th/en/market/tri.html
• กราฟต่าง ๆ จากบริการเอสเพน

Categories: Investment Articles

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *