Advertisements

Category: Knowledge Resources

แนะนำแหล่งข้อมูล ความรู้ ด้านการเงินการลงทุน

สรุป 5 แบงก์ เลิกค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง และเริ่มเมื่อไร

1.  ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบบที่มีผล SCB Easy App & Web ค่าธรรมเนียมที่ยกเลิก (เหลือ 0 บาท) โอนข้ามเขต โอนเงินข้ามธนาคาร จ่ายบิลค่าสินค้าและเติมเงิน วันที่มีผล: 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป อ้างอิง: https://goo.gl/C9rQkr 2. ธนาคารกสิกรไทย ระบบที่มีผล K PLUS K PLUS SME K-Cyber K-Cyber SME ค่าธรรมเนียมที่ยกเลิก (เหลือ 0 บาท) โอนข้ามเขต โอนเงินข้ามธนาคาร จ่ายบิลค่าสินค้าและเติมเงิน วันที่มีผล: 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป อ้างอิง: https://goo.gl/dG7g56 3.  ธนาคารกรุงไทย ระบบที่มีผล […]

Advertisements

กราฟ SET Index และกำไรต่อหน่วย ตั้งแต่เปิดตลาดปี 2518

SET Index สามารถผ่านจุดสูงสุดในยุุคก่อนต้มยำกุ้งมาได้แล้ว จึงอาจนับได้ว่าเราได้เข้าสู่อีกยุคหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ไทยตั้งแต่เปิดตลาดซื้อขายตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2518 หรือเกือบ 43 ปีมาแล้ว จึงขอนำกราฟ SET Index และ กำไรต่อหน่วยของตลาด ตลอด 43 ปีมาให้ชมกัน SET Index เริ่มต้นทีี่ระดับ 100 จุด มาจนถึงวันนี้ที่ประมาณ 1,815 จุด (ณ เวลา 11.30น.) คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยแบบทบต้นที่ 6.99% ต่อปี ซึ่งมาจากราคาอย่างเดียว ยังไม่รวมเงินปันผลและการได้สิทธิต่าง ๆ .. ถ้ารวมเงินปันผลและสิทธิต่าง ๆ ด้วย ผลตอบแทนรวม (Total Return) จากการถือหุ้นทั่วทั้งตลาด ก็น่าจะเกิน 10% (เสียดายที่ SET Total Return […]

เงินเฟ้อประเทศไทย เท่าไรกันนะ ? | อัพเดทตัวเลข ณ มี.ค. 61

เมื่อจะวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ หรือสร้าง Financial model ในการประเมินธุรกิจ ก็มักจะถูกทักว่า “เฮ้ย ลืมเงินเฟ้อไปหรือเปล่า?!” ซึ่งบางทีเราก็ลืม หรือไม่ ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขไหนดี ก็เลยขอนำตัวเลขเงินเฟ้อมาให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนซะเลย แต่ก่อนจะไปดูตัวเลข ขออธิบายก่อนว่า ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันทำการแรกของเดือนปัจจุบัน (นับว่าเป็นการประมวลผลที่เร็วมากกก) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ก็คือของเดือนกุมภาพันธ์ 2561  โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ซึ่งในการคำนวณ จะไม่รวมการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานและอาหารสด จึงทำให้ Core Inflation มีความผันผวนน้อยกว่าเงินเฟ้ออีกประเภท อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation หรือบางทีเรียกสั้น ๆ ว่า Inflation) ซึ่งจะรวมการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการทุกประเภท จึงทำให้ Headline Inflation มีความผันผวนมากกว่า […]

ไฟล์ช่วยคำนวณการเก็บเงินและลงทุนเพื่อเกษียณ

คลิกที่ลิงก์ >>TIF_Retirement_Cal_Feb_2018 หรือคลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

เงินเฟ้อประเทศไทย เท่าไรกันนะ ? | อัพเดทตัวเลข ณ ก.พ. 61

เมื่อจะวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ หรือสร้าง Financial model ในการประเมินธุรกิจ ก็มักจะถูกทักว่า “เฮ้ย ลืมเงินเฟ้อไปหรือเปล่า?!” ซึ่งบางทีเราก็ลืม หรือไม่ ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขไหนดี ก็เลยขอนำตัวเลขเงินเฟ้อมาให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนซะเลย แต่ก่อนจะไปดูตัวเลข ขออธิบายก่อนว่า ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันทำการแรกของเดือนปัจจุบัน (นับว่าเป็นการประมวลผลที่เร็วมากกก) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ก็คือของเดือนมกราคม 2561  โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ซึ่งในการคำนวณ จะไม่รวมการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานและอาหารสด จึงทำให้ Core Inflation มีความผันผวนน้อยกว่าเงินเฟ้ออีกประเภท อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation หรือบางทีเรียกสั้น ๆ ว่า Inflation) ซึ่งจะรวมการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการทุกประเภท จึงทำให้ Headline Inflation มีความผันผวนมากกว่า […]

เงินเฟ้อประเทศไทย เท่าไรกันนะ ? | อัพเดทตัวเลข ณ พ.ย. 60

เมื่อจะวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ หรือสร้าง Financial model ในการประเมินธุรกิจ ก็มักจะถูกทักว่า “เฮ้ย ลืมเงินเฟ้อไปหรือเปล่า?!” ซึ่งบางทีเราก็ลืม หรือไม่ ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขไหนดี ก็เลยขอนำตัวเลขเงินเฟ้อมาให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนซะเลย แต่ก่อนจะไปดูตัวเลข ขออธิบายก่อนว่า ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันทำการแรกของเดือนปัจจุบัน (นับว่าเป็นการประมวลผลที่เร็วมากกก) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ก็คือของเดือนตุลาคม 2560  โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ซึ่งในการคำนวณ จะไม่รวมการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานและอาหารสด จึงทำให้ Core Inflation มีความผันผวนน้อยกว่าเงินเฟ้ออีกประเภท อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation หรือบางทีเรียกสั้น ๆ ว่า Inflation) ซึ่งจะรวมการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการทุกประเภท จึงทำให้ Headline Inflation มีความผันผวนมากกว่า […]

ศึกษาหุ้นทั้งที … 6 แหล่งข้อมูลนี้อย่าได้พลาด !!

6 แหล่งข้อมูลชั้นเลิศในการศึกษาทำความเข้าใจ และใช้ตัดสินใจลงทุนซื้อ/ขาย/ถือ หุ้น ซึ่งผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาได้เองในต้นทุนที่ไม่สูงนัก (ส่วนใหญ่ฟรี) แนะนำให้ดูจนครบก่อนตัดสินใจลงทุน 1) อ่านข้อมูลในแบบ 56-1 ซึ่งจะอธิบายธุรกิจที่กำลังทำ ความเสี่ยงที่เผชิญ และประวัติผู้บริหาร หาได้ในเว็บ www.set.or.th ในส่วนของข้อมูลรายบริษัท   2) อ่านงบการเงินงวดล่าสุด อ่านให้ครบไปจนถึงงบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบฯ … หาได้ในเว็บ www.set.or.th ในส่วนของข้อมูลรายบริษัท 3) อ่านบทวิเคราะห์ล่าสุด ซึ่งจะมีการอัพเดทเรื่องราว สถานะ และงบการเงินล่าสุด พร้อมทั้งราคาพื้นฐาน 12 เดือนข้างหน้า … หาได้ในเว็บ www.settrade.com ในส่วน IAA Consensus ราคาเป้าหมาย (ราคาพื้นฐาน) หุ้นรายตัว ↑ รายการบทวิเคราะห์ล่าสุดจากยบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ↑ พร้อมอ่านรายละเอียดได้เต็ม ๆ ↑ 4) […]

%d bloggers like this: