Advertisements

Category: Knowledge Resources

แนะนำแหล่งข้อมูล ความรู้ ด้านการเงินการลงทุน

ผลตอบแทนการลงทุนยาว ในหุ้น อสังหาฯ ทองคำ ฯลฯ .. อัปเดตข้อมูล พ.ค. 62

พวกเราคงเคยได้ยินมาบ่อยครั้งว่า ‘ลงทุนก่อนรวยกว่า’ หรือไม่ก็ ‘ออมวันนี้เพื่อวันหน้า’ หรือไม่ก็ ‘การลงทุนเป็นเรื่องระยะยาว’  และก็มักจะเห็นกราฟแสดงจำนวนเงินออมเงินลงทุนระยะยาว ในกรณีที่ได้รับผลตอบแทนต่าง ๆ กัน และ/หรือ กรณีที่ระยะเวลาออม/ลงทุนต่างกัน เช่น 1) ไม่มีเงินมาก่อนเลย แต่นับจากนี้สามารถเติมเงินได้เดือนละ 5,000 และได้ผลตอบแทน 2% ต่อปี เมื่อเวลาผ่านไป 30 ปี จะมีเงิน 2,463,627  2) ระยะเวลา 30 ปีเท่ากันกับกรณี 1 แต่ทำผลตอบแทนได้เพิ่มจาก 2% เป็น 5% ต่อปี จำนวนเงินตอนจบจะเพิ่มเป็น 4,161,293 เท่ากับว่า ผลตอบแทนเพียง 3% ที่เพิ่มขึ้นตลอด 30 ปีนั้น สร้างเงินได้มากขึ้นถึง 1.7 ล้าน 3) เหมือนกับกรณี 2 (ระยะเวลาลงทุน 30 […]

Advertisements

SET นี้มีใครเป็นเจ้าของ? มีรายได้มากแค่ไหน มาจากอะไรบ้าง ? ได้รับผลกระทบจากกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ปี 2562 อย่างไร ?