Advertisements

Category: Knowledge Resources

แนะนำแหล่งข้อมูล ความรู้ ด้านการเงินการลงทุน

รับกันไป ไฟล์ช่วยคำนวณเงินเก็บต่อปี เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเกษียณสุข

โพสต์เรื่อง “เกษียณเงินล้านไม่พอกิน(นะจ๊ะ) ปรากฏว่ามีผลตอบแทนอย่างอุ่นหนา เลยขอเอาเนื้อหามาแปะที่นี่อีกครั้ง พร้อมกับทำไฟล์ช่วยคำนวนมาให้ด้วย ว่าถ้าตั้งเป้าหมายจะมีเงินใช้ x บาท ต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไร เอาไว้เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนจับต้องได้มากขึ้น อันนี้คือที่โพสต์ไปตอนบ่าย “อาจจะโหดหน่อยนะครับ แต่อยากจะบอกว่า การเกษียณด้วยเงิน 1 ล้านบาท ไม่พอกินครับ ถ้ามีเงิน 1 ล้านบาท ต่อให้เอาไปลงทุนในหุ้นและได้ผลตอบแทนดีอย่างสม่ำเสมอมาก ๆ (ซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้น !!) ได้ผลตอบแทน 15% ต่อปี เท่ากับจะมีเงินใช้เดือนละ 12,500 บาท .. ถามว่า วันนี้เราเงินเดือนเท่าไรและเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณจะเพิ่มเป็นเท่าไร .. ถ้าอยู่ดี ๆ ต้องเหลือเดือนละ 12,500 บาท จะทำใจได้ไหม และจะพอใช้ไหม นี่ยังไม่รวมเที่ยวหรือหาหมอ และถ้าไม่ลงทุนเลย ถอนมาใช้เรื่อย ๆ เดือนละ 25,000 (ซึ่งก็ยังน้อยกว่าเงินเดือนหรือรายได้ช่วงสุดท้ายก่อนเกษียณอยู่ดี) […]

Advertisements

เงินเฟ้อประเทศไทย เท่าไรกันนะ ? | อัพเดทตัวเลข ณ ก.พ. 61

เมื่อจะวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ หรือสร้าง Financial model ในการประเมินธุรกิจ ก็มักจะถูกทักว่า “เฮ้ย ลืมเงินเฟ้อไปหรือเปล่า?!” ซึ่งบางทีเราก็ลืม หรือไม่ ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขไหนดี ก็เลยขอนำตัวเลขเงินเฟ้อมาให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนซะเลย แต่ก่อนจะไปดูตัวเลข ขออธิบายก่อนว่า ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันทำการแรกของเดือนปัจจุบัน (นับว่าเป็นการประมวลผลที่เร็วมากกก) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ก็คือของเดือนมกราคม 2561  โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ซึ่งในการคำนวณ จะไม่รวมการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานและอาหารสด จึงทำให้ Core Inflation มีความผันผวนน้อยกว่าเงินเฟ้ออีกประเภท อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation หรือบางทีเรียกสั้น ๆ ว่า Inflation) ซึ่งจะรวมการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการทุกประเภท จึงทำให้ Headline Inflation มีความผันผวนมากกว่า […]

เงินเฟ้อประเทศไทย เท่าไรกันนะ ? | อัพเดทตัวเลข ณ พ.ย. 60

เมื่อจะวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ หรือสร้าง Financial model ในการประเมินธุรกิจ ก็มักจะถูกทักว่า “เฮ้ย ลืมเงินเฟ้อไปหรือเปล่า?!” ซึ่งบางทีเราก็ลืม หรือไม่ ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขไหนดี ก็เลยขอนำตัวเลขเงินเฟ้อมาให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนซะเลย แต่ก่อนจะไปดูตัวเลข ขออธิบายก่อนว่า ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันทำการแรกของเดือนปัจจุบัน (นับว่าเป็นการประมวลผลที่เร็วมากกก) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ก็คือของเดือนตุลาคม 2560  โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ซึ่งในการคำนวณ จะไม่รวมการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานและอาหารสด จึงทำให้ Core Inflation มีความผันผวนน้อยกว่าเงินเฟ้ออีกประเภท อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation หรือบางทีเรียกสั้น ๆ ว่า Inflation) ซึ่งจะรวมการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการทุกประเภท จึงทำให้ Headline Inflation มีความผันผวนมากกว่า […]

ศึกษาหุ้นทั้งที … 6 แหล่งข้อมูลนี้อย่าได้พลาด !!

6 แหล่งข้อมูลชั้นเลิศในการศึกษาทำความเข้าใจ และใช้ตัดสินใจลงทุนซื้อ/ขาย/ถือ หุ้น ซึ่งผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาได้เองในต้นทุนที่ไม่สูงนัก (ส่วนใหญ่ฟรี) แนะนำให้ดูจนครบก่อนตัดสินใจลงทุน 1) อ่านข้อมูลในแบบ 56-1 ซึ่งจะอธิบายธุรกิจที่กำลังทำ ความเสี่ยงที่เผชิญ และประวัติผู้บริหาร หาได้ในเว็บ www.set.or.th ในส่วนของข้อมูลรายบริษัท   2) อ่านงบการเงินงวดล่าสุด อ่านให้ครบไปจนถึงงบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบฯ … หาได้ในเว็บ www.set.or.th ในส่วนของข้อมูลรายบริษัท 3) อ่านบทวิเคราะห์ล่าสุด ซึ่งจะมีการอัพเดทเรื่องราว สถานะ และงบการเงินล่าสุด พร้อมทั้งราคาพื้นฐาน 12 เดือนข้างหน้า … หาได้ในเว็บ www.settrade.com ในส่วน IAA Consensus ราคาเป้าหมาย (ราคาพื้นฐาน) หุ้นรายตัว ↑ รายการบทวิเคราะห์ล่าสุดจากยบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ ↑ พร้อมอ่านรายละเอียดได้เต็ม ๆ ↑ 4) […]

เงินเฟ้อประเทศไทย เท่าไรกันนะ ? | อัพเดทตัวเลข ณ ต.ค. 60

เมื่อจะวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ หรือสร้าง Financial model ในการประเมินธุรกิจ ก็มักจะถูกทักว่า “เฮ้ย ลืมเงินเฟ้อไปหรือเปล่า?!” ซึ่งบางทีเราก็ลืม หรือไม่ ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขไหนดี ก็เลยขอนำตัวเลขเงินเฟ้อมาให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนซะเลย แต่ก่อนจะไปดูตัวเลข ขออธิบายก่อนว่า ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันทำการแรกของเดือนปัจจุบัน (นับว่าเป็นการประมวลผลที่เร็วมากกก) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ก็คือของเดือนกันยายน 2560  โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ซึ่งในการคำนวณ จะไม่รวมการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานและอาหารสด จึงทำให้ Core Inflation มีความผันผวนน้อยกว่าเงินเฟ้ออีกประเภท อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation หรือบางทีเรียกสั้น ๆ ว่า Inflation) ซึ่งจะรวมการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการทุกประเภท จึงทำให้ Headline Inflation มีความผันผวนมากกว่า […]

จากพร้อมเพย์ สู่แบงก์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบ

อ่านแต่ชื่อเรื่อง อาจจะงงว่า “พร้อมเพย์” กับข่าว “5 แบงก์ใหญ่ไทยที่มีความเสี่ยงเชิงระบบ” นั่นเกี่ยวกันอย่างไร ขอเฉลยแต่หัววันเลยว่า มีความเหมือนกันที่ “ชื่อ” ที่สร้าง “ความกังวล” ส่วนของพร้อมเพย์นั้น แท้จริงเป็นระบบที่ตั้งใจทำให้ให้ “รับเงิน” ได้ง่าย ๆ โดยฝั่งผู้โอนเสียค่าธรรมเนียมโอนเงินน้อยลงมาก แต่อาจจะเป็นเพราะต้องการตั้งชื่อให้สวย จึงข้ามไปเล่นชื่อที่ฝั่งต้นทาง (พร้อมเพย์ = พร้อมจ่าย) และเมื่อชื่อสื่อถึงการจ่ายเงินหรือเสียเงินออกไปจากตัว (พร้อมจะเพย์) ผู้คนก็กังวล ถ้าตั้งว่า “พร้อมรับ” ก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้น ไม่ติดใจ เพราะตัวเองได้เงิน (พร้อมจะรับ) สมดังเจตนารมย์ของระบบ แค่ชื่ออาจจะไม่ปังแบบพร้อมเพย์ ส่วนการประกาศรายชื่อแบงก์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบทั้ง 5 แห่งนั้น ความจริงต้องไม่ลืมว่า การทำธุรกิจใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยงอยู่แล้ว โดยเฉพาะธุรกิจสถาบันการเงินที่มีการรวมศูนย์เอาธุรกิจที่มีความเสี่ยงเข้ามาไว้ด้วยกัน ตามแนวทางสากลจึงกำหนดให้มีการกำกับดูแลแบงก์ขนาดใหญ่ที่มี “ความสำคัญ” ในระบบการเงินของประเทศ ซึ่งความสำคัญที่ว่า มีดัชนีชี้วัด 4 […]

เงินเฟ้อประเทศไทย เท่าไรกันนะ ? | อัพเดทตัวเลข ณ ก.ย.60

เมื่อจะวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ หรือสร้าง Financial model ในการประเมินธุรกิจ ก็มักจะถูกทักว่า “เฮ้ย ลืมเงินเฟ้อไปหรือเปล่า?!” ซึ่งบางทีเราก็ลืม หรือไม่ ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวเลขไหนดี ก็เลยขอนำตัวเลขเงินเฟ้อมาให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนซะเลย แต่ก่อนจะไปดูตัวเลข ขออธิบายก่อนว่า ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ถูกรวบรวบข้อมูล คำนวณ และเผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งตัวเลขของเดือนก่อนจะประกาศทุกวันทำการแรกของเดือนปัจจุบัน (นับว่าเป็นการประมวลผลที่เร็วมากกก) อย่างตัวเลขล่าสุดที่มี ณ เวลานี้ ก็คือของเดือนสิงหาคม 2560  โดยอัตราเงินเฟ้อแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ซึ่งในการคำนวณ จะไม่รวมการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานและอาหารสด จึงทำให้ Core Inflation มีความผันผวนน้อยกว่าเงินเฟ้ออีกประเภท อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation หรือบางทีเรียกสั้น ๆ ว่า Inflation) ซึ่งจะรวมการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการทุกประเภท จึงทำให้ Headline Inflation มีความผันผวนมากกว่า

%d bloggers like this: