Investment Articles

รับโอกาสเติบโตจากหุ้นเล็กทั่วโลกกับกองทุน ABGS-A พร้อมเปิดกลยุทธ์เลือกหุ้นเด่นของ Aberdeen Standard Investments

(Special Content)

ในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกถือว่าคึกคักพอสมควร ดัชนีหุ้นต่าง ๆ พากันบวกแรง นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่สร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง ก่อนที่จะมีการย่อตัวลงในช่วงต้นปีที่ผ่านมา สะท้อนความผันผวนของตลาด ซึ่งอาจทำให้พอร์ตของนักลงทุนหลายท่านที่ไม่ได้กระจายสัดส่วนลงทุนอย่างเหมาะสม มีผลตอบแทนลดลงหรือติดลบแล้วแต่กรณี

โอกาสนี้ TIF จึงขอชี้เป้าทางเลือกในการกระจายการลงทุน ในยามที่ตลาดยังคงมีความผันผวน ด้วยหุ้นขนาดเล็กทั่วโลก ซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มที่หลายท่านอาจจะยังไม่มีติดพอร์ต ตัวอย่างความน่าสนใจของหุ้นขนาดเล็ก เช่น มีหมวดธุรกิจให้เลือกลงทุนค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง และจากข้อมูลย้อนหลังยังพบว่า ผลตอบแทนของหุ้นขนาดเล็กโดดเด่นกว่าหุ้นขนาดใหญ่ ทั้งในแง่ผลตอบแทนรวมในระยะยาว และผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk-adjusted return) ประกอบกับปัจจุบันราคาหุ้นขนาดเล็กยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่า ขณะที่ผลการดำเนินงานโดยรวมโดดเด่นกว่าหุ้นขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดเข้าลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังการเติบโตในอนาคต

และเสริมด้วยแนวคิดการคัดเลือกหุ้นเด่นคุณภาพดีของ Aberdeen Standard Investments พร้อมแนะนำกองทุนเปิดใหม่ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ – ชนิดสะสมมูลค่า (ABGS-A) รวมหุ้นขนาดเล็กทั่วโลกที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว เป็นทางเลือกให้ท่านที่สนใจ สามารถลงทุนได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น

1. หุ้นขนาดเล็กดีอย่างไร และทำไมควรลงทุนในช่วงนี้

อ้างอิงข้อมูลจาก MSCI เปรียบเทียบระหว่างดัชนี  MSCI AC World Small Cap ซึ่งเป็นดัชนีตัวแทนของหุ้นขนาดเล็กทั่วโลก และดัชนี MSCI AC World ซึ่งเป็นดัชนีตัวแทนของหุ้นขนาดกลางถึงใหญ่ทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าจำนวนหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดเล็กในสัดส่วนกว่า 2/3  ซึ่งในจำนวนนี้มีมูลค่าตลาดคิดเป็น 15% ของมูลค่าทั้งหมด

เล็กกว่าแต่มีโอกาสเติบโตไปเป็นบริษัทขนาดใหญ่

ด้วยปริมาณหุ้นขนาดเล็กที่มีจำนวนมาก ทำให้มีหมวดธุรกิจให้เลือกลงทุนค่อนข้างหลากหลาย ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ที่ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง ตัวอย่างเช่น Online education, Data annotation for AI, และ Construction software

หุ้นขนาดเล็กสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าในระยะยาว

จากข้อมูลย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 11 ปี พบว่าหุ้นขนาดเล็กสามารถสร้างผลตอบแทนรวมได้สูงถึง 458% ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่ามาก เมื่อเทียบกับหุ้นขนาดกลางถึงใหญ่ที่ได้ผลตอบแทนรวม 230% (เปรียบเทียบระหว่างดัชนี MSCI AC World Small Cap TR USD และ MSCI AC World TR USD)

ความผันผวนสูงกว่าเพียงเล็กน้อย Risk-adjusted return ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่

ปัจจัยหลักที่อาจสร้างความกังวลไม่น้อยให้แก่นักลงทุน คือความผันผวน ซึ่งโดยปกติแล้วหุ้นขนาดเล็กส่วนใหญ่มักเป็นที่รับรู้กันว่ามีความผันผวนในระดับสูงกว่า สอดคล้องกับข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี เปรียบเทียบค่า Standard deviation ระหว่างหุ้นขนาดใหญ่ และหุ้นขนาดเล็ก ก็พบว่าหุ้นขนาดเล็กมีความผันผวนสูงกว่าจริง แต่เป็นค่าที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

จะเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อทำการเทียบผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk-adjusted return) ซึ่งจะพบว่าถึงแม้หุ้นขนาดเล็กจะมีความผันผวนที่สูงกว่า แต่เป็นความผันผวนที่สูงกว่าเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ผลตอบแทนรวมย้อนหลังของหุ้นขนาดเล็กโดดเด่นกว่ามาก ทำให้ในภาพรวมแล้วหุ้นขนาดเล็กมีผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง (Risk-adjusted return) ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่

จุดเข้าลงทุนที่น่าสนใจ เมื่อค่า P/E เปรียบเทียบต่ำกว่า แต่ผลการดำเนินงานยังโดดเด่นกว่า

จากการเปรียบเทียบค่า P/E และผลการดำเนินงาน ของหุ้นขนาดเล็กเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่ (MSCI AC World Small Cap เทียบกับ MSCI AC World) พบว่าตั้งแต่ช่วงปลายปี 2018 เป็นต้นมา หุ้นขนาดเล็กเริ่มมีค่า P/E โดยเปรียบเทียบ ลดลงต่ำกว่าหุ้นขนาดใหญ่ (ลดลงต่ำกว่า 1) และลดลงอย่างมากในช่วงต้นปี 2020 ในขณะที่ผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบแม้ว่าจะย่อตัวลงในช่วงต้นปี 2020 แต่ในภาพรวมแล้วหุ้นขนาดเล็กยังมีผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ค่อนข้างมาก  จากค่า P/E โดยเปรียบเทียบในปัจจุบันที่อยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับ Risk-adjusted return ที่ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ จึงเป็นจุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการเข้าลงทุนหุ้นขนาดเล็ก

2. เปิดกลยุทธ์ของ Aberdeen Standard Investments คัดเลือกหุ้นเด่น คุณภาพดี

ปัจจัยที่ทำให้ Aberdeen Standard Investments แตกต่างจากที่อื่น
  • มีทีมงานทั่วโลกกระจายทั่วทุกภาคพื้น ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกระดับ Local และมุมมองระดับ Global
  • มีการทำงานร่วมกันและวิเคราะห์เป็นทีม ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของข้อมูลเชิงลึก และเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตลงทุน
  • ใช้ Global research platform ให้ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกที่ผ่านการวิจัยด้านปัจจัยพื้นฐาน
  • มีการนำหลัก ESG มาร่วมวิเคราะห์ เป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ลูกค้า
  • เน้นการลงทุนเชิงรุก สามารถกำหนดเป้าผลตอบแทนได้หลากหลายทุกระดับความต้องการของลูกค้า

เน้นลงทุนหุ้นคุณภาพ ช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทน

Aberdeen Standard Investments เชื่อว่าการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีคุณภาพจะช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทน ตัวอย่างองค์ประกอบของหุ้นคุณภาพ เช่น เป็นหุ้นที่มีอัตรากำไรสูง มีลักษณะธุรกิจที่น่าดึงดูด มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยังกำหนดลักษณะของบริษัทที่ควรหลีกเลี่ยงการลงทุน เช่น มีผลการดำเนินงานขาดทุน มีระดับหนี้สูง หรือเป็นหุ้นที่ขึ้นอยู่กับวัฏจักรทางเศรษฐกิจมากเกินไป

The Matrix รากฐานของกระบวนการคัดเลือกหุ้นขนาดเล็ก

กระบวนการสำคัญที่ Aberdeen Standard Investments ใช้คัดเลือกหุ้นขนาดเล็กคือ The Matrix เป็นการประเมินเชิงลึกของแต่ละบริษัท ด้วยปัจจัยจำนวน 13 ปัจจัย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Quality (คุณภาพ) Growth (การเติบโต) Momentum (โมเมนตัม) และ Valuation (ประเมินมูลค่า) ซึ่งสามารถคำนวณออกมาเป็นคะแนน Matrix score ของแต่ละบริษัท สามารถนำไปใช้ตัดสินใจและกำหนดทิศทางซื้อขายได้

ตัวอย่างปัจจัยที่กำหนดทิศทางการซื้อขาย

ปัจจัยที่ Aberdeen Standard Investments ใช้กำหนดทิศทางการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มี Matrix Score สูงสุด และจะขายเมื่อมี Matrix Score ต่ำลง ขายออกเมื่อมีหุ้นตัวอื่นที่มั่นใจมากกว่า หรือขายออกเมื่อหุ้นเล็กกลายเป็นหุ้นขนาดใหญ่

ESG เป้าหมายหลักเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาวให้แก่ลูกค้า

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ Aberdeen Standard Investments ใช้ตัดสินใจลงทุนคือปัจจัยด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่ง Aberdeen Standard Investments เชื่อว่า ESG จะเป็นตัวกำหนดทิศทางในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้แก่ลูกค้า

3. ลงทุนหุ้นขนาดเล็กทั่วโลก รับโอกาสเติบโตในระยะยาว กับกองทุน ABGS-A

สำหรับท่านใดที่สนใจลงทุนในหุ้นขนาดเล็กทั่วโลก ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทาง Aberdeen Standard Investments ได้ออกกองทุนใหม่ ชื่อว่า อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ – ชนิดสะสมมูลค่า หรือ ABGS-A ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ลงทุนในกองทุนหลัก Standard Life Investments Global SICAV II – Global Smaller Companies Fund เพียงกองทุนเดียว

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก จะเน้นลงทุนหุ้นบริษัทขนาดเล็กทั่วโลก ที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว โดยคาดหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี MSCI ACWI Small Cap ซึ่งตอบโจทย์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนหุ้นขนาดเล็กทั่วโลก พอร์ตการลงทุนในปัจจุบันมีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มธุรกิจ ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน เช่น Kornit Digital: ธุรกิจผลิตเครื่องพิมพ์ดิจิทัล Insulet: ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินซูลินปั๊ม และ Chegg: ธุรกิจแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์

หมวดธุรกิจและประเทศที่ลงทุน

ภาพรวมหมวดธุรกิจที่ลงทุน กว่า 35% เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ตามมาด้วยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 22% กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค-ฟุ่มเฟือย 18% และกลุ่ม Health Care ในสัดส่วน 15%

ในขณะที่ภาพรวมการกระจายลงทุนในแต่ละประเทศ กว่าครึ่งลงทุนในสหรัฐอเมริกา โดยมีการลงทุนในญี่ปุ่น 11% สหราชอาณาจักร 10% และไต้หวัน 8%

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก เปรียบเทียบกับ Benchmark

จากข้อมูลผลตอบแทนรวมย้อนหลังเปรียบเทียบระหว่างกองทุนหลัก (Standard Life Investments Global SICAV II – Global Smaller Companies Fund) และ MSCI ACWI Small Cap Index ซึ่งเป็นดัชนี Benchmark พบว่ากองทุนหลักมีผลการดำเนินงานย้อนหลังระยะเวลา 1 ปี 3 ปี 5 ปี และตั้งแต่จัดตั้ง โดดเด่นกว่าดัชนี Benchmark ในทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะในช่วง 1 ปี ย้อนหลัง กองทุนหลักมีผลตอบแทนสูงกว่า 38% ในขณะที่ MSCI ACWI Small Cap Index มีผลตอบแทน 17%

กำหนด IPO เสนอขายครั้งแรก

สำหรับนักลงทุนท่านใดที่สนใจกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์ – ชนิดสะสมมูลค่า (ABGS-A) ทาง Aberdeen Standard Investments มีกำหนดเปิดขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2564 มีกำหนดจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่นี่ http://bit.ly/SEC_ABGS-a

สนใจติดต่อ บลจ. อเบอร์ดีน
• โทร. 02 352 3388
http://bit.ly/TIF_Aberdeen_ABGS-A
• Line Official Account @asinvestmentsth