Financial Markets Update

สรุปภาวะการลงทุนโลก วันพุธที่ 30 พ.ค. 61 โดย TIF

  • แนวโน้ม SET Index — บวก ๆ ลบ ๆ ไม่ไปไหน SET Index ตอนนี้ ย้อนไปเท่ากับช่วงปลายปีที่แล้ว #เอาห้าเดือนที่หายไปคืนมาาา .. แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาลง ส่วนแนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นขาลงมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  โดยที่แนวโน้มขาลง/ขาขึ้น ให้ดูที่ทิศทางลูกศร MACD ในกราฟ โดยแนวโน้มล่าสุด ให้ดูตามทิศทางหัวลูกศรอันขวาสุด (อันล่าสุด)
  • การซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นของนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ — ต่างชาติยังคงขายมาตลอดแต่ต้นปี โดยสถาบันและรายย่อยช่วยกันซื้อ
  • แนวโน้มค่าเงินบาท — ทรงตัว (เมื่อเทียบกับ USD) อยู่ที่ 32.06 THB/USD แต่แนวโน้มก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า
  • แนวโน้มราคาทองคำ — ยังเป็นขาลง
  • แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ — ขยับขึ้นได้เล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อน แนวโน้มก็ยังเป็นขาขึ้น

(กราฟจากบริการเอสเพนโดยไทยเควสต์)

  • Snapshot ราคาตราสารหนี้ทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — Bond Yield ยังขยับขึ้น ราคาตราสารลดลง .. ซึ่งราคา vs ผลตอบแทน ของตราสารหนี้ จะแปรผกผันกัน (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกอัตราดอกเบี้ยและราคาตราสารหนี้ได้ ที่นี่)

  • Snapshot ตลาดหุ้นที่สำคัญทั่วโลก (ข้อมูลจาก cnbc.com) — ยุโรปและสหรัฐฯ บวก เอเชียลบ ส่วน VIX คือดัชนีวัดความผันผวน/ความกลัวของนักลงทุน ถ้าลดลง = ดี

ชวนทำความเข้าใจ

  • สัญญาณขาขึ้นขาลงที่อยู่ในกราฟ (ตัวหนังสือ MACD พร้อมหัวลูกศร) มาจากเครื่องมือ MACD ซึ่งสัญญาณนั้นเป็น “ผล” จาก “เหตุปัจจัยต่าง ๆ” เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การเมืองไทย การเมืองโลก เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ภาวะธุรกิจตลอดจนข่าวของบริษัทเอง ฯลฯ … เราจึงดูกราฟเพื่อให้รู้ว่าปัจจัยต้นเหตุต่าง ๆ การคาดการณ์ต่าง ๆ ในช่วงนี้ ส่งผลต่อแนวโน้มราคาในระยะนี้ต่อไปถึงอนาคต “ใกล้ ๆ” อย่างไรบ้าง … แต่เราไม่สามารถเอากราฟซึ่งเป็น “ผล” กลับไปพยากรณ์ “เหตุ” ในอนาคตไกล ๆ ได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไร หรือแนวเทคนิกแบบไหนก็ตาม
  • ข้อมูลตลาดหุ้นจะใช้ SET Index เป็นตัวแทน เพื่อให้นำเสนอข้อมูลภาพรวมได้จริงในทางปฏิบัติ ภาวะของหุ้นรายตัวอื่น ๆ อาจต่างไปจากภาวะของตลาดโดยรวมก็ได้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาสถานะของหุ้นรายตัวที่นักลงทุนสนใจ ควบคู่กันไป