Author Archives

thailandinvestmentforum_team

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างมั่นคงกับกองทรัสต์ WHART

ความเป็นมาของ WHART หากพูดถึงผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านคลังสินค้า โลจิสติกส์ และนิคมอุตสาหกรรม แถวหน้าของไทย ก็คงหนีไม่พ้น บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ซึ่งมีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ กองทรัสต์ WHART ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ร่วมเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพในเมืองไทย โดยลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคารคลังสินค้า และโรงงาน รวมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ WHART เสนอขาย (IPO) ครั้งแรกในปี 2557 มีการเพิ่มทุนมาแล้วสองครั้ง และในปี 2560 มีการแปรงสภาพกองทุนรวม WHAPF เข้ารวมกับกองทรัสต์ WHART โดยปัจจุบันมีทรัพย์สินที่ลงทุนอยู่ทั้งหมดเป็นพื้นที่อาคารคลังสินค้าให้เช่ารวมประมาณ 971,578 ตารางเมตร และพื้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 316,907 ตารางเมตร บนพื้นที่ตามโฉนดทั้งสิ้น 1,037 ไร่เศษ มีโครงการเด่น ๆ ที่ลงทุนแล้วกว่า 20 โครงการ การเพิ่มทุนครั้งที่ 3 […]